Szkolne Koło Caritas
działające przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

Do Szkolnego Koła Caritas należy 31 uczniów z naszej szkoły. Opiekunami koła są: ks. Paweł Białek, s. Alicja Zygmunt – Służebniczka, Monika Styka i Natalia Sobolewska – nauczyciele Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej. Szkolne Koło Caritas współpracuje z ks. dr Wacławem Soplem – proboszczem parafii w Rudnej Wielkiej, który życzliwie wspiera wszelkie nasze działania.

Przez cały okres działalności Szkolne Koło Caritas podejmowało różne zadania. Braliśmy udział w projekcie stypendialnym „Skrzydła”, zbieraliśmy fundusze na rzecz Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym – akcja „Szkoło Pomóż i Ty”. W ramach Niedzieli Papieskiej zbieraliśmy środki finansowe na zakup pomocy szkolnych dla ubogich dzieci z naszej szkoły.

Co roku spotykamy się wraz z innymi szkolnymi kołami Caritas na diecezjalnych spotkaniach szkoleniowych. Podczas jednego z takich spotkań otrzymaliśmy dyplom od Biskupa Jana Wątroby. W czasie swojej pracy w Szkolnym Kole Caritas – dzieci wyjeżdżały na szkolenia edukacyjne do ośrodka Caritas w Budach Głogowskich. Brały udział w warsztatach artystycznych ,,Świat koralików – aniołki i gwiazdki” – prowadzone przez nauczyciela terapii zajęciowej Panią Annę Moczyróg, i warsztatach plastycznych „Ozdoby choinkowe, stroiki” , ,,Gipsowe ozdoby świąteczne”, ,,Pisanki, kraszanki – jajka malowane”- prowadzone przez opiekunów Szkolnego Koła Caritas Monikę Styka, Natalię Sobolewską, s. Alicję oraz p. Barbarę Salach, mamę jednej z uczennic naszej szkoły – wykonując ozdoby świąteczne, które były później rozprowadzane podczas akcji charytatywnych przez naszych wolontariuszy zasilając konto Szkolnego Koła Caritas o nowe fundusze.

Nasi uczniowie biorą także udział w ogólnopolskiej akcji – ,,Szlachetna Paczka”, którą opiekuje się pan Tomasz Czyż, nauczyciel matematyki w gimnazjum, a zarazem nasz parafianin.

W czasie jednych z rekolekcji wielkopostnych nasze Szkolne Koło przygotowało przedstawienie pt. „Miłosierny Samarytanin”, a opiekunowie Szkolnego Koła Caritas napisali artykuł do tygodnika ,,Niedziela” pt ,,Miłość niejedno ma imię”, opisując spotkanie rekolekcyjne oraz całą działalność naszego Koła.

W miesiącu czerwcu 2015 roku stając w obliczu nieszczęścia, jakie dotknęło jednego z naszych uczniów – Szkolne Koło Caritas zorganizowało dla niego zbiórkę pieniężną w SP i Gim.

Nasze Koło otrzymuje również pomoc indywidualną od ludzi dobrej woli w postaci darowizn na rzecz ubogich dzieci naszej szkoły i ich rodzin w postaci przyborów szkolnych, pościeli, poduszek do spania, ręczników.

Szkolne Koło Caritas w swojej działalności wspomagają dwie mamy naszych uczennic. Z pomocą tych pań w roku szkolnym 2016/17 zostały zebrane dary żywnościowe o wadze ok. 90 kg i przeznaczone na święta Bożego Narodzenia dla 4 rodzin naszej parafii.

Zebrane podczas różnych akcji charytatywnych środki finansowe były przekazane, jako wsparcie materialne dla naszych dzieci i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej na zakup ubrań, przyborów szkolnych, zabawek pod choinkę, na opłatę rachunku za energię świetlną, na zakup klocków i słodyczy dla chłopca, który uległ wypadkowi i leżał w szpitalu.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas uczestniczą w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych pod przewodnictwem ks. Pawła Białka.

Gdyby nie ludzie dobrej woli, nasi parafianie – to nasze Koło nie osiągnęłoby tak wiele dla potrzebujących dzieci i ich rodzin.