Książka dnia, 16 stycznia 2018
16 stycznia, 2018
Czytania na wtorek, 16 stycznia 2018
16 stycznia, 2018

Rozważanie na wtorek, 16 stycznia 2018

Bóg ustanowił prawa dla człowieka po to, by były mu one pomocą w życiu. Kochający Ojciec nie chce ograniczać wolności swoich dzieci, lecz przez przykazania pomaga tę wolność należycie wykorzystać. Czy nie tak właśnie należy rozumieć słowa Jezusa: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”?
ks. Tomasz Bieliński, „Oremus”, styczeń/luty 1999, s. 72

Source: czytanie