Książka dnia, 11 września 2018
11 września, 2018
Czytania na wtorek, 11 września 2018
11 września, 2018

Rozważanie na wtorek, 11 września 2018

Aby zachować wierność powołaniu otrzymanemu na chrzcie, powinniśmy każdego dnia świadomie na nowo je podejmować. Codziennie jako lud kapłański składać siebie w ofierze, przeciwstawiając się dążeniom ciała, a żyjąc według ducha; jako lud królewski pełnić misję królewską, naśladując Chrystusa-Sługę; wreszcie jako lud prorocki głosić potęgę Boga, dając świadectwo nowego życia.

Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 47

Source: czytanie