Książka dnia, 7 października 2020
7 października, 2020
Czytania na środę, 7 października 2020
7 października, 2020

Rozważanie na środę, 7 października 2020

Różaniec: sposób na przyjmowanie Dobrej Nowiny. To bardziej słuchanie Ewangelii niż wypowiadanie formuł. Coś jak droga obrana przez Marię z Betanii: zasiadanie u stóp Pana i jak mówi dzisiejsza kolekta, kształtowanie swego życia przez rozważanie tajemnic życia Chrystusa. To także sposób na rozumienie tajemnicy własnego życia, co w nim stanowi udział w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Błażej Matusiak OP, „Oremus”, październik 2008, s. 32

Source: czytanie