Książka dnia, 4 lipca 2018
4 lipca, 2018
Czytania na środę, 4 lipca 2018
4 lipca, 2018

Rozważanie na środę, 4 lipca 2018

W dzisiejszej Ewangelii obserwujemy zadziwiającą zbieżność między wołaniem opętanych a zachowaniem mieszkańców kraju Gadareńczyków: zarówno ci pierwsi, jak i drudzy nie chcą mieć z Jezusem nic wspólnego. Choć jak mówi Ewangelista całe miasto wyszło Mu na spotkanie, to jednak wcale nie po to, aby Go przyjąć. Gromadząc się na Eucharystii, pragniemy, by nasze spotkanie z Jezusem nie było tylko pozorne. Z wiarą przyjęta Komunia święta sprawia, że wspólnie z Nim szukamy dobra, a nie zła.

ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” lipiec 2006, s. 22

Source: czytanie