Książka dnia, 4 kwietnia 2018
4 kwietnia, 2018
Czytania na środę, 4 kwietnia 2018
4 kwietnia, 2018

Rozważanie na środę, 4 kwietnia 2018

Wiara potrzebuje odnowienia przez Boże słowo, by mogła w nas żyć, owocować radością i entuzjazmem. Droga do Emaus jest drogą Kościoła, który przypomina sobie smak Słowa i uczy się Zmartwychwstałego, tak by móc rozpoznać Go przy łamaniu chleba. Słowo i znak nieustannie prowadzą nas do Boga. Potrzebujemy komentarza do naszych codziennych zmagań, by we wnętrzu tego, co się dzieje, doświadczać działania Pana Boga, komunii z Nim.

o. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 11-12

Source: czytanie