Książka dnia, 2 maja 2018
2 maja, 2018
Czytania na środę, 2 maja 2018
2 maja, 2018

Rozważanie na środę, 2 maja 2018

Św. Atanazy (295-373) pochodził z Aleksandrii. Młodość spędził na pustynnym odosobnieniu, gdzie jego mistrzem był Św. Antoni Pustelnik. Uczestniczył w Soborze Nicejskim i czynnie sprzeciwiał się herezji ariańskiej. Jako biskup Aleksandrii nadal nieugięcie bronił prawd wiary, przez co był wielokrotnie wydalany ze swojej diecezji. W sumie spędził kilkanaście lat na wygnaniu. Bronił współistotności Słowa Bożego – Logosu z Bogiem Ojcem i boskości Ducha Świętego. W swoich pismach pozostawił podwaliny teologiczne życia pustelniczego.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 101

Source: czytanie