Książka dnia, 30 czerwca 2018
30 czerwca, 2018
Czytania na sobotę, 30 czerwca 2018
30 czerwca, 2018

Rozważanie na sobotę, 30 czerwca 2018

Łatwo poczytać sobie za zasługę coś, co zostało nam dane z góry; przynależność do określonego narodu czy Kościoła, talenty, możliwości. Tymczasem w dzisiejszych czytaniach Dziewica, Córa Syjonu, cierpi z powodu Bożego gniewu, a setnik rzymski, poganin przewyższa wiarą Izraelitów i otrzymuje pochwałę od Jezusa. Oby udział w Eucharystii nie był dla nas kolejnym tytułem do chwały, ale uświadomił nam, że jeśli jesteśmy godni zbliżyć się do Boga, to dlatego, że On sam wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.

Mira Majdan, „Oremus” czerwiec 2004, s. 113

Source: czytanie