Książka dnia, 21 kwietnia 2018
21 kwietnia, 2018
Czytania na sobotę, 21 kwietnia 2018
21 kwietnia, 2018

Rozważanie na sobotę, 21 kwietnia 2018

Tłum, który szedł za Jezusem po rozmnożeniu chleba, zaczyna topnieć. Jego nauczanie dla wielu wydaje się niemożliwe do zrozumienia i do przyjęcia. Łatwo wielbić Pana, gdy je się darowany chleb i widzi cuda. Trudniej pójść za Nim, gdy jest odrzucany i mówi o krzyżu. Jednak tylko On ma słowa prawdziwego życia. Słuchajmy ich dzisiaj i błagajmy Boga o prawdziwą wiarę, byśmy się nie cofnęli, lecz wytrwale szli za Chrystusem do końca.

Ks. Michał Kozak MIC, „Oremus” kwiecień 2010, s. 76

Source: czytanie