Książka dnia, 2 grudnia 2017
2 grudnia, 2017
Czytania na sobotę, 2 grudnia 2017
2 grudnia, 2017

Rozważanie na sobotę, 2 grudnia 2017

W psalmie responsoryjnym modlimy się: „Chwalmy na wieki najwyższego Pana”. Słowa te są streszczeniem tego, co będzie naszym udziałem w królestwie Bożym. Zjednoczeni w miłości, będziemy bez końca uwielbiać naszego Pana, któremu uwierzyliśmy. Stanie się to możliwe, gdy nauczymy się adorować Boga już tutaj na ziemi, w czasie naszej pielgrzymki wiary, także pośród cierpienia i ucisków. Modlitwa uwielbienia Boga w każdym czasie chroni nas przed utratą właściwej perspektywy, przed zagubieniem się pośród codziennych trosk lub pośród przemijającego blichtru tego świata. Niech udział w Eucharystii umacnia nas w postawie ufnego i tęsknego wyczekiwania na przyjście Pana.

Maciej Zachara MIC, „Oremus” listopad 2001, s. 130

Source: czytanie