Książka dnia, 19 września 2020
19 września, 2020
Czytania na sobotę, 19 września 2020
19 września, 2020

Rozważanie na sobotę, 19 września 2020

Każde nasze zetknięcie z Pismem Świętym jest spotkaniem z Chrystusem, który chce nas przemieniać. Czytanie i słuchanie słowa Bożego nie może się sprowadzać tylko do obrzędu, ale musi mieć konsekwencje dla codziennego życia. Przez obcowanie z żywym słowem Bożym stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa, Słowa Przedwiecznego, a przez to wydajemy owoc.

Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” sierpień 2007, s. 92

Source: czytanie