Książka dnia, 1 lipca 2023
1 lipca, 2023
Czytania na sobotę, 1 lipca 2023
1 lipca, 2023

Rozważanie na sobotę, 1 lipca 2023

Nie ma niczego, co byłoby niemożliwe dla Pana. Wszechmocny czyni wszystko, co chce. On czyni wielkie rzeczy i oczekuje od nas wielkiej wiary. Jeśli wierzymy, mamy życie w obfitości. Jezus wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości i choroby. W Nim mamy wszystko, co potrzebne do życia i wysławiania Boga.
Marek Ristau

Source: czytanie