Książka dnia, 9 kwietnia 2018
9 kwietnia, 2018
Czytania na poniedziałek, 9 kwietnia 2018
9 kwietnia, 2018

Rozważanie na poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Z wielkopostnego wyciszenia wchodzimy w radosne uwielbienie Boga, który przeprowadza swój zbawczy zamysł w dialogu z człowiekiem. Maryja z Nazaretu nie jest postawiona przed faktem dokonanym. Na przekazane Jej słowo, które zwiastuje narodzenie się Syna Bożego pośród ludzi, daje odpowiedź wiary. Przyjmuje wolę Boga, oddaje się Mu, aby mogły wypełnić się Jego plany. Odwieczne Słowo staje się ciałem. W Służebnicy Pańskiej poczyna się Jezus – Sługa, Odkupiciel świata.

Anna Foltańska, „Oremus” Wielki Post 2016, s. 146

Source: czytanie