Książka dnia, 2 lipca 2018
2 lipca, 2018
Czytania na poniedziałek, 2 lipca 2018
2 lipca, 2018

Rozważanie na poniedziałek, 2 lipca 2018

Naśladowanie Chrystusa nie jest łatwe. Nie wystarczy zapał i entuzjazm. Pójść za Chrystusem to znaczy przygotować się na dźwiganie krzyża. Pan Jezus studzi zapał jednego z uczniów, który woła: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Z drugiej jednak strony od tych, których wybrał, Pan wymaga zdecydowania i konsekwencji: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”. Idźmy więc za Chrystusem zdecydowanie i bez ociągania.

Jakub Kruczek OP, „Oremus” czerwiec 2008, s. 130

Source: czytanie