Książka dnia, 15 stycznia 2018
15 stycznia, 2018
Czytania na poniedziałek, 15 stycznia 2018
15 stycznia, 2018

Rozważanie na poniedziałek, 15 stycznia 2018

Post był w Starym Testamencie wyrazem smutku i wyczekiwania na Mesjasza. Apostołowie, którzy już spotkali obiecanego Zbawiciela, nie mieli powodu do zachowywania postu. Byli bowiem pełni radości, że Pan jest wśród nich. Syn Boży przyszedł na ziemię, by wszystko odnowić przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Odtąd także post, modlitwa i jałmużna nabierają nowego wymiaru w życiu chrześcijan, którzy podejmują je z sercem ożywionym miłością Ducha Świętego i ze wzrokiem skierowanym ku zmartwychwstałemu Panu.

ks. Jan Augustynowicz, „Oremus” styczeń 2006, s. 66

Source: czytanie