Książka dnia, 13 sierpnia 2018
13 sierpnia, 2018
Czytania na poniedziałek, 13 sierpnia 2018
13 sierpnia, 2018

Rozważanie na poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Skoro jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa ustanowionego przez człowieka, to tym bardziej powinniśmy zachowywać przykazania, których prawodawcą jest sam Bóg. Stwórca szanuje nasze wybory, choć najbardziej miłe Mu są uczynki miłości. Kierując się jej logiką, czynimy z naszych sumień prawdziwe sanktuaria. Możemy w nich spotykać się z Bogiem, który chce być obecny w naszej codzienności. Zaprośmy Go do niej. Niech Chrystusowe dzieło zbawienia wydaje w nas i poprzez nas obfite owoce.

Michał Piotr Gniadek, „Oremus” sierpień 2007, s. 60

Source: czytanie