Książka dnia, 6 lipca 2018
6 lipca, 2018
Czytania na piątek, 6 lipca 2018
6 lipca, 2018

Rozważanie na piątek, 6 lipca 2018

Dzisiejsza patronka, bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), pragnęła, aby poznanie Boga i Jego miłosierdzia stało się udziałem mieszkańców Afryki. Poznawszy problemy misyjne tego kontynentu, porzuciła życie na cesarskim dworze, a swój talent pisarski wykorzystała dla wsparcia misji afrykańskich. Zachęcona przez swojego stryja, kardynała Ledóchowskiego, poświęciła się nowemu dziełu i zainaugurowała pismo misyjne „Echo z Afryki”, założyła też instytut zakonny Sodalicję św. Piotra Klawera. Pomagała wszystkim misjonarzom, niezależnie od rasy, narodowości czy zgromadzenia. Dzięki jej ofiarnej pracy wzrosło zainteresowanie Afryką. Nazywana przez jej współczesnych Matką Czarnej Afryki, została patronką dzieł misyjnych.

Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” lipiec 2007, s. 30

Source: czytanie