Książka dnia, 2 lutego 2018
2 lutego, 2018
Czytania na piątek, 2 lutego 2018
2 lutego, 2018

Rozważanie na piątek, 2 lutego 2018

Człowieczeństwo każdego z nas może zostać przeobrażone za sprawą Tego, który stał się uczestnikiem ludzkiego ciała i krwi. Jezus może wypalać swoim ogniem to, co w naszych sercach jest niegodne człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Może On wnosić swoje światło w naszą religijność i relacje z ludźmi. Może zamieszkać w naszych domach, w naszej codzienności. Jest to wielka nadzieja, która pobudza nas do otwarcia bram swego życia dla Króla chwały. Wtedy Jego zbawcza Obecność stanie się tak bliska i ciepła, jak Dziecko trzymane w ramionach…

o. Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 8

Source: czytanie