Książka dnia, 12 stycznia 2018
12 stycznia, 2018
Czytania na piątek, 12 stycznia 2018
12 stycznia, 2018

Rozważanie na piątek, 12 stycznia 2018

Każdy sakrament, a w szczególności sakrament pokuty, jest niezwykłym darem Bożej miłości. Gdy Bóg odpuszcza nam grzechy, wówczas zostajemy prawdziwie przywróceni do życia w obecności Trójcy Świętej. W naszym życiu na ziemi większego cudu nie było i nie będzie. Otworzyć się na Boga i na dobro to znacznie więcej, niż w sposób cudowny zacząć chodzić, widzieć, mówić czy słyszeć. Być zanurzonym w Bogu to zobaczyć siebie i świat Jego oczami.

o. Cezary Binkiewicz OP, „Oremus” styczeń 2004, s. 61

Source: czytanie