Książka dnia, 3 czerwca 2018
3 czerwca, 2018
Czytania na niedzielę, 3 czerwca 2018
3 czerwca, 2018

Rozważanie na niedzielę, 3 czerwca 2018

Jak Chrystus jest człowiekiem z Abrahama, tak jest także w ten sam sposób Bogiem przed owym Abrahamem. I w jaki sposób jako człowiek jest Synem Dawida, w ten sam sposób został ogłoszony jako Bóg Panem Dawida. W jaki sposób jako człowiek został poddany Prawu, tak też jako Bóg został ogłoszony Panem szabatu.

Nowacjan, „O Trójcy Świętej”

Source: czytanie