Parafialny Zespół Caritas

Członkowie PZC wnoszą swój wkład w realizację działań charytatywnych.

W Środę Popielcową rozpoczyna się akcja Jałmużna Wielkopostna. Poprzez rozdawania skarbonek zachęca się całe rodziny do rezygnacji z drobnych przyjemności i odkładania zaoszczędzonych pieniędzy. To akcja będąca wyrazem miłosierdzia okazywanego ludziom będącym w potrzebie.

Kolejną akcją w czasie Wielkiego Postu jest Wielkanocne Dzieło Caritas. Wolontariusze rozprowadzają w parafii baranki wielkanocne oraz chlebki. Ta akcja ma na celu kształtowanie charytatywnych postaw wiernych i uwrażliwienie na ubóstwo i cierpienie ludzi chorych.

W Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest patronalne Święto Caritas. Jest odprawiana msza św. i odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Wspólna modlitwa w parafii to najlepszy moment do wyrażenia wdzięczności wobec pracy PZC.

W czerwcu rozpoczyna się wakacyjna akcja Caritas. PZC rozprowadza cegiełki na pomoc wakacyjną dzieciom z najuboższych rodzin.

W Adwencie ma miejsce Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Rozprowadzanie świec umożliwia pozyskanie środków na zimowy odpoczynek, rehabilitację dla potrzebujących dzieci.

Corocznie PZC bierze udział w diecezjalnych rekolekcjach wielkopostnych w Myczkowcach oraz październikowych spotkaniach formacyjnych. W Okresie Wielkiego Postu prowadzi Drogę Krzyżową, a w październiku różaniec.

Poza cykliczną działalnością, która ma charakter ogólnopolski, pozostaje praca w parafii. Są rodziny borykające się z trudną sytuacją materialną, chorobą czy inwalidztwem i tam trzeba nieść pomoc.

PZC organizuje zbiórki do puszek, uzyskane fundusze przeznacza na paczki żywnościowe ofiarowane na Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Udziela także zapomóg na leczenie i rehabilitację, na opłacenie rachunków za gaz czy energię. Zaopatruje dzieci w odzież, obuwie oraz przybory szkolne. PZC uczestniczy w niesieniu pomocy przy zdarzeniach losowych jak powodzie, pożary czy wojny w kraju i poza jego granicami. Przewodniczącą PZC jest pani Barbara Winiarska z Rudnej Wielkiej.