Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgia (z gr. λειτουργια – wszelka publiczna czynność) jest to służba Boża, oddawanie Panu Bogu czci przez obrzędy przepisane prawem (przepisami liturgicznymi).

Początków liturgii Kościoła katolickiego należy doszukiwać się w Wielki Czwartek, gdy Pan nasz, Jezus Chrystus, odprawił pierwszą Mszę świętą, czyli swoją bezkrwawą Ofiarę.

Msza święta jest uobecnieniem Ofiary Chrystusa na krzyżu. To dzięki niej możemy posilać się Ciałem i Krwią naszego Pana. Dzięki niej budujemy naszą więź z Bogiem i między sobą. Dzięki niej w najpiękniejszy sposób oddajemy cześć Panu Bogu, więc liturgii należy się wielki szacunek oraz poszanowanie przepisów i norm liturgicznych.

Według Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc (pkt 10).

Liturgia jest źródłem Liturgicznej Służby Ołtarza. Zawsze winniśmy pamiętać, że Msza święta to najpiękniejsza modlitwa, która ma ogromną moc.

Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii Rudna Wielka liczy 98 ministrantów i lektorów. Opiekunem wspólnoty jest ks. Paweł Białek, któremu pomaga 4 animatorów krzyżowych. Zbiórki ministrantów i lektorów odbywają się każdego tygodnia naprzemiennie: w środy przed Mszą św. spotykają się ministranci, natomiast w czwartki po Mszy św. odbywają się spotkania dla lektorów. Organizujemy także zbiórki przygotowujące do odpowiednich stopni ministranckich, a zajęcia te prowadzone są przez animatorów. Ponadto, w każdą środę po Mszy św. gromadzimy się na sali gimnastycznej w pobliskiej szkole, by uczestniczyć we wspólnych zajęciach sportowych.

W naszej parafii, zgodnie z ogólno przyjętymi normami, formacja ministrantów odbywa się w etapach: kandydat na ministranta – ministrant – lektor – animator. Są wśród nas także tzw. „seniorzy”, czyli starsi lektorzy, a nawet studenci, którzy nie wstydzą się posługiwać przy Chrystusowym ołtarzu w czasie niedzielnych i świątecznych Mszy św.

Liturgia ważniejszych świąt i uroczystości jest przygotowywana na specjalnych zbiórkach. W II niedziele miesiąca staramy się przygotować Mszę św. z pełną asystą, w celu zapoznawania ministrantów i lektorów z liturgią. Nasza posługa przy ołtarzu odbywa się według zaplanowanego grafiku, który obejmuje uroczystości i święta, niedziele, dni powszednie oraz szczególne wydarzenia z życia parafii i Kościoła Powszechnego.

Oprócz zajęć typowo związanych z doskonaleniem liturgicznym organizujemy spotkania okolicznościowe, podczas których przeżywamy wydarzenia związane z rokiem liturgicznym jak np.: opłatek LSO lub pomoc przy jasełkach parafialnych i czuwaniach dla młodzieży. Ministranci i lektorzy z naszej parafii uczestniczą w diecezjalnych turnusach i szkoleniach LSO, dniach skupienia oraz w licznych turniejach sportowych, w których dajemy się poznać jako dobrzy sportowcy.

Jako wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza troszczymy się o poprawny przebieg liturgii, piękno zakrystii i innych miejsc w których się gromadzimy, a przede wszystkim o Bożego Ducha i zapał w naszych sercach, wynikający z faktu, że posługujemy tak blisko samego Boga.