Czytania na niedzielę, 6 września 2020
6 września, 2020
Rozważanie na poniedziałek, 7 września 2020
7 września, 2020

Książka dnia, 7 września 2020

Kongregacja ds. Duchowieństwa

Instrukcja. Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie ewangelizacyjnej misji Kościoła

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54142

Ogłoszona 20 lipca br. przez Kongregację ds. Duchowieństwa Instrukcja „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie ewangelizacyjnej misji Kościoła” proponuje sposoby lepszego wykorzystania istniejącego ustawodawstwa w tym zakresie, tak aby zwiększyć współodpowiedzialność wiernych oraz

Source: czytanie