Czytania na niedzielę, 6 maja 2018
6 maja, 2018
Rozważanie na poniedziałek, 7 maja 2018
7 maja, 2018

Książka dnia, 7 maja 2018

KS. KRZYSZTOF WONS SDS

Przewodnik po stanach pokusy. 20 rozważań o codziennych wyborach

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48939

Jako osoby wolne żyjemy w napięciu między stanem łaski a stanami pokusy i grzechu. Dzisiejszy świat próbuje przemilczeć to napięcie. Lansuje modele życia bez napięć i bez walki. (…) W Przewodniku po stanach pokusy skorzystamy z mądrości słowa Bożego, ponieważ to ono najpełniej udziela światła w rozeznawaniu działania szatana oraz w oddzielaniu fałszu od prawdy. Słowo Boże pozwala nam z wnikliwością dostrzegać stany pokus, którym podlegamy, a także proces kuszenia, w który nieustannie jesteśmy wciągani.

Source: czytanie