Czytania na niedzielę, 4 lutego 2018
4 lutego, 2018
Rozważanie na poniedziałek, 5 lutego 2018
5 lutego, 2018

Książka dnia, 5 lutego 2018

O. RANIERO CANTALAMESSA OFM CAP.

Nasza wiara. Credo rozważane i wprowadzane w życie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48185

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy słowa „Wierzę w jednego Boga…”? Raniero Cantalamessa pokazuje, że poznanie historii i zrozumienie znaczenia symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, który odmawiamy podczas Mszy, może mieć kluczowe znaczenie na drodze do nawrócenia. Credo to mapa, która może nam pomóc odkrywać teren, to znaczy stanowi narzędzie pozwalające zbliżyć się do wielkich spraw wiary, przede wszystkim do trzech Osób Boskich. Wskazuje nam ono główną drogę, tę wytyczoną przez Kościół, która – jak każda droga – jest istotna nie ze względu na nią samą, ale z racji celu, do którego prowadzi.

Source: czytanie