Czytania na wtorek, 3 lipca 2018
3 lipca, 2018
Rozważanie na środę, 4 lipca 2018
4 lipca, 2018

Książka dnia, 4 lipca 2018

WŁODZIMIERZ SOŁOWJOW

Krótka opowieść o Antychryście

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49225

Zdumiewający tekst autora sprzed ponad stu lat, który trafnie przewidział przemiany polityczne, duchowe i cywilizacyjne, jakie rzeczywiście nastąpiły w XX i na początku XXI wieku! Sołowjow określa wiek XX jako epokę ostatnich wielkich wojen”. Traumatyczne doświadczenia XX stulecia mobilizują państwa do skutecznego zapobiegania konfliktom w przyszłości poprzez zjednoczenie sił”

Source: czytanie