Czytania na poniedziałek, 2 lipca 2018
2 lipca, 2018
Rozważanie na wtorek, 3 lipca 2018
3 lipca, 2018

Książka dnia, 3 lipca 2018

ROD DREHER

Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopogaństwa

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49222

Opcja Benedykta jest opowiedzeniem się za tym, aby Kościół był taki, jaki miał być od samego początku.Jest to wybór, przed którym stają wszyscy wierzący chrześcijanie w obecnych postchrześcijańskich, neopogańskich czasach: czy nasze życie będzie nadal wyglądało tak, jakby nic się nie stało, czy też przyjmiemy, że jesteśmy wygnańcami w Babilonie i wejdziemy na drogę życia…

Source: czytanie