Czytania na poniedziałek, 2 kwietnia 2018
2 kwietnia, 2018
Rozważanie na wtorek, 3 kwietnia 2018
3 kwietnia, 2018

Książka dnia, 3 kwietnia 2018

KIKO ARGÜELLO

Adnotacje 1988-2014

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48686

Zapiski prowadzone przez Kiko Argüello – jednego z inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej, wspólnoty ważnej dla Kościoła na całym świecie. Pokazują jej historię i przeżycia zwykłego człowieka, który doznaje łaski rozmowy z Bogiem, zmaga się ze swoimi słabościami i wielbi Stwórcę. Lektura cenna nie tylko dla członków neokatechumenatu. Inspirację znajdą tu ci, którzy poszukują swojej ścieżki do Pana

Source: czytanie