Czytania na poniedziałek, 27 sierpnia 2018
27 sierpnia, 2018
Rozważanie na wtorek, 28 sierpnia 2018
28 sierpnia, 2018

Książka dnia, 28 sierpnia 2018

św. Augustyn

Wyznania

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=18225

Kiedy w tej słynnej książce, jednej z najsłynniejszych, jakie przechowuje nasza cywilizacja, w rozważaniach o tajemniczej naturze czasu czytamy (XI 20), iż istnieją trzy jego dziedziny, „obecność rzeczy minionych, obecność rzeczy teraźniejszych, obecność rzeczy przyszłych”, może nam zaświtać myśl o tym, że w strefie, do której należą Wyznania, owe trzy dziedziny są w szczególny sposób zjednoczone.

Source: czytanie