Czytania na poniedziałek, 26 października 2020
26 października, 2020
Rozważanie na wtorek, 27 października 2020
27 października, 2020

Książka dnia, 27 października 2020

Anna Katarzyna Emmerich

Nauczanie i cuda Chrystusa Pana. Początki znaków

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54433

Mistyczka i wizjonerka, obdarzona stygmatami, beatyfikowana przez Jana Pawła II w 2004 r. Jej szczegółowe wizje, spisane przez Klemensa Brentano, obejmują kilkadziesiąt tomów. Dotyczą życia Jezusa, Maryi, Józefa i ich krewnych oraz Apostołów. Na podstawie jej widzeń odnaleziono m.in. domek Maryi w Efezie.

Source: czytanie