Czytania na piątek, 24 sierpnia 2018
24 sierpnia, 2018
Rozważanie na sobotę, 25 sierpnia 2018
25 sierpnia, 2018

Książka dnia, 25 sierpnia 2018

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD

Boskie Teresy

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49573

Autor zaprasza czytelników do podróży w czasie i przestrzeni. Bohaterki jego rozważań to święte kobiety Karmelu połączone wspólnym imieniem Teresa. Do tej karmelitańskiej listy dołącza św. Matka Teresa z Kalkuty, która co prawda nie żyła w Karmelu, ale karmiła się jego duchowością

Source: czytanie