Czytania na czwartek, 24 maja 2018
24 maja, 2018
Rozważanie na piątek, 25 maja 2018
25 maja, 2018

Książka dnia, 25 maja 2018

ROMANO GUARDINI

Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48961

Chrystus wymyka się wszystkim kryteriom oceny i interpretacji. Kryterium wyznacza On sam. Wykracza poza pojęcie człowieka i tego, co jest po ludzku możliwe. Chrystus nie mieści się w żadnej kategorii. Nawet użycie pojęcia „geniusz” albo „założyciel religii” prowadzi nas na manowce. Dla Zbawiciela istnieje tylko jedna specjalna kategoria, prosta jak Jego imię: „Jezus Chrystus”, którego treść rozwija się w spotkaniu przez wiarę i w pełnym miłości pójściu za nim.

Source: czytanie