Czytania na niedzielę, 22 kwietnia 2018
22 kwietnia, 2018
Rozważanie na poniedziałek, 23 kwietnia 2018
23 kwietnia, 2018

Książka dnia, 23 kwietnia 2018

MAŁGORZATA BORKOWSKA OSB

Sześć prawd wiary oraz ich skutki

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48776

Nie ma dla człowieka większego skarbu niż to, co Bóg mu objawia o Sobie. W przekładzie na ludzki język i ludzki system pojęć nazywa się to teologią albo dogmatyką. I wielką krzywdę robimy sobie i innym, jeśli naukę wiary zbywamy jako coś mniej potrzebnego, a ograniczamy się do systemu etyki jako „egzystencjalnego” w przeciwieństwie do „teorii”. Już nie mówiąc o tym, że etyka nie wypływająca ze znajomości Boga traci oparcie i autorytet, wisi w pustce i szybko zanika – ale to jest także zatajenie głównej życiowej prawdy.

Source: czytanie