Czytania na wtorek, 20 marca 2018
20 marca, 2018
Rozważanie na środę, 21 marca 2018
21 marca, 2018

Książka dnia, 21 marca 2018

BARBARA SZCZEPANOWICZ

Tajemnice liczb biblijnych

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48478

Ośmieliłam się zmierzyć z bardzo trudnym tematem, nad którym teolodzy i egzegeci pochylają się od wieków. Liczby w Biblii to ryzykowna przygoda. Zdaję sobie w pełni sprawę, że to, co napisałam, nie wyczerpuje tematu, że nie przeniknęłam wszystkich tajemnic i nie udzieliłam odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie można postawić w związku z liczbami w Biblii. Mimo to mam nadzieję, że lektura tej książki pozwoli Czytelnikom poznać bogactwo znaczeniowe liczb biblijnych i przyczyni się do lepszego rozumienia słowa Bożego zawartego na kartach Pisma Świętego.

Source: czytanie