Czytania na poniedziałek, 19 października 2020
19 października, 2020
Rozważanie na wtorek, 20 października 2020
20 października, 2020

Książka dnia, 20 października 2020

Edoardo Scognamiglio OFMConv

Wielkie proroctwo Fatimy. Moje Serce Zatriumfuje

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54410

Z orędzia fatimskiego jasno wynika, że nadejście nowej epoki na tym świecie – epoki panowania Maryi – jest czymś nieodwołalnym! Jakże trudno to sobie dziś wyobrazić. Laicyzacja, kryzys Kościoła, zgorszenie, odejście od wiary całych społeczeństw, ideologie wymierzone w prawo Boże, prześladowania za wiarę..

Source: czytanie