Czytania na czwartek, 17 września 2020
17 września, 2020
Rozważanie na piątek, 18 września 2020
18 września, 2020

Książka dnia, 18 września 2020

Jerzy Zieliński OCD

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54224

Każdy, kto przyjmie Posłańca – Ducha Świętego, przyjmie również do swego serca osobę Ojca i Jego Syna. Kto odrzuci przyniesioną przez Niego prawdę, odrzuci prawdomównego Ojca i Syna. Kto nie chce być w jedności z Posłańcem, pozbawi się jedności z Ojcem i Synem

Source: czytanie