Czytania na niedzielę, 15 kwietnia 2018
15 kwietnia, 2018
Rozważanie na poniedziałek, 16 kwietnia 2018
16 kwietnia, 2018

Książka dnia, 16 kwietnia 2018

KIKO ARGÜELLO

Adnotacje 1988-2014

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48686

Zapiski prowadzone przez Kiko Argüello – jednego z inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej, wspólnoty ważnej dla Kościoła na całym świecie. Pokazują jej historię i przeżycia zwykłego człowieka, który doznaje łaski rozmowy z Bogiem, zmaga się ze swoimi słabościami i wielbi Stwórcę. Lektura cenna nie tylko dla członków neokatechumenatu. Inspirację znajdą tu ci, którzy poszukują swojej ścieżki do Pana. Czytanie można rozpocząć w dowolnym momencie i kolejności – umożliwiają to krótkie formy literackie, hymny pochwalne i psalmy, pisane przez Kiko na przestrzeni lat.

Source: czytanie