Czytania na poniedziałek, 14 maja 2018
14 maja, 2018
Rozważanie na wtorek, 15 maja 2018
15 maja, 2018

Książka dnia, 15 maja 2018

ROMANO GUARDINI

Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=48961

Chrystus wymyka się wszystkim kryteriom oceny i interpretacji. Kryterium wyznacza On sam. Wykracza poza pojęcie człowieka i tego, co jest po ludzku możliwe. Chrystus nie mieści się w żadnej kategorii. Nawet użycie pojęcia „geniusz” albo „założyciel religii” prowadzi nas na manowce. Dla Zbawiciela istnieje tylko jedna specjalna kategoria, prosta jak Jego imię: „Jezus Chrystus”, którego treść rozwija się w spotkaniu przez wiarę i w pełnym miłości pójściu za nim.

Source: czytanie