Czytania na sobotę, 11 sierpnia 2018
11 sierpnia, 2018
Rozważanie na niedzielę, 12 sierpnia 2018
12 sierpnia, 2018

Książka dnia, 12 sierpnia 2018

Michel Philippe Laroche

Mały Kościół mistyczna przygoda małżeństwa

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=49464

Celem niniejszego tekstu jest zwrócenie uwagi na duchową stronę życia małżeńskiego. Uwzględniono tu także problemy, z jakimi mogą się spotkać małżonkowie w swoim życiu. Nie pominięto przy tym życia intymnego, jako istotnego czynnika budującego relacje w rodzinie. Poprawność ich relacji jest niezbędna, aby człowiek mógł się doskonalić duchowo, znajdując wsparcie w drugiej osobie (małżonku), do czego ta książka zachęca.

Source: czytanie