Czytania na niedzielę, 10 grudnia 2017
10 grudnia, 2017
Rozważanie na poniedziałek, 11 grudnia 2017
11 grudnia, 2017

Książka dnia, 11 grudnia 2017

kard. Gianfranco Ravasi, ks. Waldemar Chrostowski, s. Judyta Pudełko PDDM
Stary Testament czytany w świetle Ewangelii (CD-audiobook)
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=47821
Całkowity czas: 9 godz. 20 min. Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowo­testa­mentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu. Tematy konferencji: CZĘŚĆ I: Mesjański dynamizm Księgi Rodzaju ks. Waldemar Chrostowski 53 min. 1. Rdz 1,1-28 49 min. 2. Rdz 18,1-21 CZĘŚĆ II: „Rok łaski od Pana” – Jezus czyta Proroka Izajasza s. Judyta Pudełko PDDM 3. „Jezus otwiera Pisma”( Łk 4,16-30) 47 min. 4. „Jubileusz – powrót do domu Ojca” (Łk 4,16-30) 48 min. 5. Pytania i odpowiedzi 65 min. CZĘŚĆ III: Księga Izajasza – Ewangelia Starego Testamentu kard. Gianfranco Ravasi 6. Paradoksalne powołanie do Słowa (Iz 6,1-13; 61,1-3; 49,1-6; 42,1-3; 55,8-11) 52 min. 7. Sąd i zbawienie na placu miasta, w Jerozolimie i Babilonii a) (Iz 5,8-25; 14,4-21) b) (Iz 2,2-5; 19, 23-25; 56,1-7; 45,1-7) 53 min. 8. Pierwsza nawa prorockiej świątyni: wiara (Iz 7,1-16; 1,10-20) 49 min. 9. Druga nawa prorockiej świątyni: nadzieja mesjańska (Iz 9,1-6; 11,1-9) 46 min. 10. Trzecia nawa prorockiej świątyni: miłość (Iz 54,1-10; 61,10-62,5; 5,1-7; 58,1-12) 51 min. 11. Męka i zmartwychwstanie (Iz 52,13-53,12; 25,6-10; 26,14-19) 46 min.

Source: czytanie