Koło Misyjne

W roku 2017 mija 25 lat jak w naszej parafii zostało zawiązane Koło Misyjne. Wielu członków z tego Koła już odeszło do Pana, w ich miejsce przychodzą nowi członkowie. Wzorem naszej Patronki św. Teresy od Dzieciątka Jezus Koło wspiera misjonarzy swoją modlitwą, cierpieniem oraz uczestnictwem we Mszy św. W tygodniu Misyjnym prowadzi różaniec, a w Wielkim Poście rozważania Drogi Krzyżowej.

Co roku przed Uroczystością Objawienia Pańskiego członkowie Koła sprzedają kadzidło, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przekazują na misje. Szczególnie wspierana jest nasza parafianka s. Ewa Bijoś – Franciszkanka Misjonarka Maryi, która od roku 1997 pracuje na Misjach w Afryce; wcześniej w Mauretanii, obecnie w Senegalu.

Siostra wielokrotnie spotykała się z członkami Koła opowiadając o swojej pracy misyjnej, o potrzebach materialnych, szczególnie dla dzieci w przedszkolu. Dzięki tym spotkaniom udało się zainicjować tzw. Patronat misyjny, który liczy obecnie 75 osób. Każda z nich opiekuje się jednym dzieckiem, a pięcioro dzieci jest objęte zbiorowym patronatem. Każdej jesieni odbywa się akcja „patronat misyjny”. Rodzice adopcyjni otrzymują od siostry zdjęcia swoich podopiecznych. Przewodniczącą Koła Misyjnego jest pani Zuzanna Bartnik z Rudnej Wielkiej.