Historia Parafii

Nasza parafia została erygowana w październiku 1912 roku. Wydzielono ją z parafii Świlcza. Zostały do niej przyłączone miejscowości: Rudna Wielka, Rudna Mała, Rogoźnica, a w późniejszym czasie z części Rudnej Wielkiej utworzono nową miejscowość – Pogwizdów Nowy.

Do powstania parafii przyczynił się dr hr. Stanisław Dąmbski, właściciel ziemski z Rudnej Wielkiej. Parafianie, jako dowód wdzięczności, podjęli się trudu renowacji grobu rodzinnego hrabiów Dąmbskich, który znajduje się na naszym cmentarzu parafialnym. Przy tym grobie zawsze modlimy się za Zmarłych dobrodziejów i fundatorów naszej parafii.

Jej pierwszym administratorem został mianowany ks. Józef Hajduk, który do istniejącej ochronki prowadzonej przez Siostry Służebniczki Starowiejskie, dobudował drewnianą kaplicę, która stałą się pierwszym kościołem parafialnym w Rudnej Wielkiej. W 1920 roku, po rocznym administrowaniu parafią przez ks. Jana Tarnkowskiego, proboszczem został ks. Marian Kulczycki, który podjął się trudu budowy nowego kościoła. W 1928 roku biskup przemyski Anatol Nowak poświęcił i wmurował kamień węgielny nowej świątyni. W październiku 1936 roku poświęcono nowy kościół, który za księdza Antoniego Olejarki został uroczyście konsekrowany 16.05. 1955 r. przez ks. biskupa Wojciecha Tomakę z Przemyśla.

Podczas duszpasterzowania ks. prałata Stanisława Wójcika /1982 – 2006/, obecnie rezydenta w parafii, wybudowano kościół w Rogoźnicy oraz kaplicę na cmentarzu parafialnym.

Od roku 2006 w Uroczystość matki Bożej Częstochowskiej, z woli ówczesnego Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego, funkcję proboszcza objął ks. dr Wacław Sopel pełniący jednocześnie obowiązki wykładowcy etyki i teologii moralnej w WSD w Rzeszowie.

Ponieważ świątynia wymagała gruntownej renowacji, wspólnie z nowo powołaną Radą Parafialną, podjęto kroki zmierzające w tym kierunku. Kościół od 52 lat nie był malowany, zakurzony i brudny ze względu na rodzaj ogrzewania /nadmuchowe na olej opałowy/. Dnia 09. 02. 2007 r. uruchomiono nowe ogrzewanie w kościele. Tego samego roku rozpoczęto prace malarskie w świątyni prowadzone przez p. Stanisława Zimę z Lubatowej, które ukończono 14.11. 2007 r.

Pięknie odnowione figury Świętych w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych to dzieło mistrza Józefa Glińskiego z Łańcuta. Firma „Vidok” podjęła się całkowitej wymiany drzwi i okien w świątyni na nowe, aluminiowe z przygotowaniem pod ewentualny przyszły montaż witraży w kościele.

W kościele została założona klimatyzacja oraz wentylacja, a wokół kościoła wykonano odwodnienie, zrobiono nowe studzienki. Wymieniono także kostkę wokół obejścia kościoła, rozbudowano zakrystię. Parking przy plebanii został wykonany z kostki brukowej zastępując kamienny żwir zalewany często przez wodę.

Zmodernizowano również ogrodzenie kościoła, wykonano docieplenie oraz nową elewację świątyni w kolorze słonecznym, która zastąpiła posępny, cementowy kolor. Wnętrze świątyni wzbogaciło się o całkowicie nowe ławki wykonane przez firmę Krzysztofa Łozy z Wólki Hyżneńskiej oraz nowe, cztery konfesjonały wykonane przez braci Tomasza i Pawła Skiba z miejscowości Ujazdy wraz z ołtarzykami pod figury Matki Bożej w prezbiterium oraz nawach bocznych. Poszerzono prezbiterium, wykonano nowy ołtarz z granitu oraz ambonkę, które zastąpiły dotychczasowe drewniane.

Niewątpliwym sukcesem była całkowita modernizacja organów, której podjął się organmistrz z Chmielnika p. Paweł Ziaja w 2009 r. Pierwotnie były to organy 18- głosowe, obecnie 26- głosowe w tym 3 głosy językowe. W ocenie Komisji Kurialnej organy zostały wykonane zgodnie ze sztuką organmistrzowską.

Z nieużywanej kaplicy bocznej, która stanowiła podręczny magazyn, po gruntownym remoncie wykonano kaplicę św. Jana Pawła II, w której umieszczono podarowany przez kard. Stanisława Dziwisza fragment pasa od sutanny Ojca św.

Po drugiej stronie, gdzie znajduje się wejście na chór, zostały wykonane prace stolarskie i renowacyjne, które stanowią doskonałe zaplecze dla parafialnej scholii prowadzonej przez Siostrę Organistkę.

W darze Ojcu św. Janowi Pawłowi II wyremontowano i zmodernizowano Dom Parafialny w którym znajduje się sala teatralna z obszerną sceną widowiskową, kawiarenka dla młodzieży oraz biblioteka parafialna prowadzona przez Akcję Katolicką. Sala teatralna liczy 135 miejsc siedzących. Jest wykorzystywana przy różnych uroczystościach kościelnych i patriotycznych.

W roku 2012 parafia obchodziła Jubileusz 100 – lecia istnienia poprzedzony Misjami św., które prowadził O. Roman Bakalarz – dominikanin z Borku Starego.

W ostatnich latach rozbudowano kaplicę cmentarną, wykonano nowe ławki /135 miejsc siedzących/, nową posadzkę granitową, nagłośnienie, oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne, alejki spacerowe wraz z ławkami, toalety oraz monitoring cmentarza. Obecnie kończone są prace przy nowym ogrodzeniu cmentarza.

Znacząca jest także posługa Ks. Wikariuszy, pana kościelnego Józefa Mierzwy oraz Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, które dbają o piękno Domu Bożego i wspierają swoimi modlitwami w realizacji różnorakich inicjatyw.

Na chwilę obecną parafia liczy 3591 wiernych, przybywa wiele nowych rodzin, które powoli włączają się w życie wspólnoty. Nie brakuje tutaj ludzi kochających Boga, Ojczyznę i parafialną świątynię. Ta świątynia naprawdę bije sercem głęboko wierzących ludzi, którzy dbają nie tylko o piękno murów, ale także o piękno własnego ducha. Inspiruje nas do tego świadectwo życia naszych Patronów: św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Andrzeja Boboli.