Dom Zakonny

W parafii od ponad 100 lat pracują Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie. Obecnie wspólnota liczy dwie Siostry:

s. Agata Wań – Przełożona Wspólnoty i katechetka (od 01 sierpnia 2022 r.)

s. Bernardetta Pytlik – organistka (od 01 sierpnia 2022 r.)