Dom Zakonny

W parafii od ponad 100 lat pracują Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie. Obecnie wspólnota liczy dwie Siostry:

s. Danuta Błaż – przełożona domu i organistka. Prowadzi scholę dziecięcą i scholę osób dorosłych.

s. Elżbieta Słowik – katechetka, prowadzi grupę Oazową i troszczy się o wystrój kościoła.