Apostolat Młodych

Wspólnotę tworzy 10 osób, których duchowym opiekunem jest ks. mgr Paweł Białek. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, głównie w piątki po mszy św. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące sylwetek Świętych i Błogosławionych. Czytane jest i rozważane Słowo Boże, niekiedy są oglądane filmy religijne wraz z panelem dyskusyjnym.

Grupa włącza się w przygotowywanie czuwań modlitewnych, w Wielkim Poście prowadzi Drogę Krzyżową dla młodzieży, w październiku modlitwę różańcową. Angażuje się także w prace związane z wystrojem świątyni tj. ubieranie choinek przed Świętami Bożego Narodzenia, pomoc przy wystroju tzw. Ciemnicy czy Grobu Pańskiego przed Świętami Wielkanocnymi. Program spotkań tworzony jest w oparciu o sugestie członków Apostolatu.